Bộ NN&PTNT

Công trình Cống Vũng Liêm (Vĩnh Long) là 1 trong 3 công trình tiên tiến nhất Việt Nam kiểm soát mặn, ngọt đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Khánh Linh

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, là 9.846 tỷ đồng, gồm vốn trong nước là 7.001 tỷ đồng; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là 2.845 tỷ đồng.

Bộ này đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, tại văn bản số 9291/BNN-KH ngày 30/12/2020. Theo đó, tính đến ngày 28/2, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 của bộ đạt hơn 284 tỷ đồng, đạt 2,9%. Ước đến ngày 31/3/2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 của Bộ NN&PTNT đạt hơn 1.122 tỷ đồng, đạt hơn 11,4%.

Cụ thể, ngày 25/2/2021, Bộ NN&PTNT tổ chức họp giao ban trực tuyến toàn ngành về xây dựng cơ bản để chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc bộ, các chủ đầu tư tích cực, quyết liệt phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra và thống nhất trong cuộc họp để phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2021. Riêng đối với các dự án phục vụ chống hạn, kiểm soát xâm nhập mặn ưu tiên vốn tối đa và phải hoàn thành vượt tiến độ.

Các tháng đầu năm 2021, chủ đầu tư tập trung ưu tiên giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2020 được phép kéo dài sau đó mới giải ngân đến vốn năm 2021. Một số địa phương chưa bố trí đủ và kịp thời phần vốn chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng như đã cam kết khi phê duyệt dự án đầu tư. Nhiều dự án hoàn thành đang hoàn thiện dự án, khối lượng giải ngân không nhiều và tập trung giải ngân vào các tháng cuối năm…/.

Khánh Linh