Bản báo cáo mới của WB và IFC cho thấy, những rào cản về luật pháp đối với sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế đã giảm trên toàn thế giới trong 50 năm qua, nhưng vẫn còn một số khu vực như Trung Đông, Bắc Phi, Tiểu Sahara và Nam Á tồn tại nhiều luật hạn chế hoạt động kinh tế của phụ nữ.

Báo cáo cho thấy 44 nền kinh tế đã thực hiện 48 đổi mới trong 2 năm qua và qua đó tăng cường cơ hội kinh tế cho phụ nữ. Trong đó phải kể đến các đổi mới như việc loại bỏ quyền của người chồng tự ý cấm vợ đi làm (Bờ Biển Ngà), bãi bỏ hạn chế phụ nữ làm việc ban đêm (Philippines), và tăng trợ cấp thai sản (CH Séc).

Trong khoảng thời gian từ 1960 - 2010, đã có trên một nửa số những hạn chế về quyền làm chủ tài sản và năng lực pháp lý của phụ nữ được hủy bỏ tại 100 nền kinh tế được nghiên cứu. Tại các vùng Tiểu Saharan, Mỹ La tinh và Caribe, và Đông Á -Thái Bình Dương, một nửa số các hạn chế đã được dỡ bỏ.

Một điểm mới quan trọng trong Báo cáo là cung cấp số liệu mới về các bộ luật và phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với hai lĩnh vực bạo hành phụ nữ là quấy rối tình dục và bạo lực gia đình. Tại 100 nền kinh tế được nghiên cứu, phổ biến nhất là điều luật cấm quấy rối tình dục tại nơi làm việc, 78 nước có quy định này và một nửa trong số đó coi đây là tội hình sự, 76 nước có luật cấm bạo lực gia đình./.

H.C