Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, kiểm tra bộ phận “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Tư liệu

Sáng 19/4, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2021.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Hà Nội, đối với nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, Sở KH&ĐT đã tổng hợp dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (vòng 4). Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; UBND thành phố đã trình xin ý kiến và HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Về kế hoạch đầu tư các công trình trọng điểm, đến nay, có 11/33 dự án hoàn thành theo mục tiêu ban đầu, 15 dự án đang thi công xây dựng, 12 dự án đang chuẩn bị thực hiện và hoàn thành thủ tục…

Về vốn đầu tư ngoài ngân sách, tính đến ngày 31/3/2021, trên địa bàn Hà Nội có 2.907 dự án với tổng số vốn đăng ký 1,65 triệu tỷ đồng; trong đó đã hoàn thành 967 dự án; đã chấm dứt hoạt động, thu hồi 182 dự án; mới có chấp thuận triển khai, chưa thực hiện thủ tục đầu tư 466 dự án; đang triển khai 1.292 dự án. Theo đánh giá, nhìn chung tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, Sở KH&ĐT sẽ tập trung tham mưu cho thành phố xây dựng cơ chế, chính sách, như: Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình dự án đầu tư công; xây dựng quy định về quản lý các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách; xây dựng quy chế giám sát, đánh giá dự án; cải thiện môi trường kinh doanh và quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ghi nhận sự chủ động của Sở KH&ĐT khi đã xây dựng được “bộ khung” của kế hoạch đầu tư công 5 năm. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực hạn chế, cần rà soát, đánh giá kỹ các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công để đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các công trình đầu tư phải gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các chương trình, kế hoạch của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục các công trình trọng điểm của thành phố theo hướng đưa vào danh mục những dự án lớn có ý nghĩa đối với Thủ đô, dự án thuộc lĩnh vực quan trọng có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và có tính khả thi cao trong giai đoạn 2021-2025.../.

Phúc Nguyên