ứng dụng

Nhiều cá nhân cung cấp phần mềm giải trí trên các ứng dụng di động đang thu bội tiền. Ảnh: NM.

Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử là một lĩnh vực mới và được ngành Thuế hết sức quan tâm. Ngay từ năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội nhận thấy hoạt động kinh doanh bán hàng, quảng cáo trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Zalo... gia tăng và phát triển nhanh về số lượng là hoạt động trọng tâm cần quản lý.

Với tiêu chí xác định hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là hình thức kinh doanh đặc thù, dựa trên hạ tầng về công nghệ thông tin, do đó cơ quan thuế cũng cần sử dụng công nghệ thông tin như một công cụ hữu hiệu để quản lý thuế đối với hoạt động này.

Trên cơ sở tiền đề của công tác triển khai quản lý thương mại điện tử năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội xác định việc quản lý tốt thông tin người nộp thuế thương mại điện tử là nền tảng quan trọng để thực hiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Đặc biệt, Luật Quản lý thuế số 38 được ban hành, trong đó quy định một số nguyên tắc về quản lý thuế đối với giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, đã cụ thể hóa chính sách thuế nhằm quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

Trong năm 2021, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục bám sát các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP để tích cực triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Cụ thể, cục thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại, trung gian vận chuyển, trung gian thanh toán trên địa bàn TP. Hà Nội để thu thập cơ sở dữ liệu. Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền về chính sách, công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với các sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển, đặc biệt các trường hợp không cung cấp, đề xuất thực hiện thanh kiểm tra doanh nghiệp để đánh giá hoạt động, đồng thời thu thập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý;

Nghiên cứu, xây dựng các công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý thông tin của người nộp thuế có phát sinh hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn;

Với sự chủ động vào cuộc, có sự giám sát chặt chẽ từ lãnh đạo cục thuế, nhiều cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đã được cơ quan thuế đưa vào quản lý thuế.

Báo cáo cho thấy, có 382 cá nhân có hoạt động cung cấp các dịch vụ tiện ích trên các ứng dụng Google Play, Apple Store… đã được cơ quan thuế đưa vào quản lý. Các cá nhân này đã thực hiện kê khai thuế đầy đủ theo quý, số thuế đã nộp lũy kế từ năm 2018 đến nay là 203 tỷ đồng, trong đó riêng 7 tháng đầu năm 2021 là 39 tỷ đồng.

Đối với hoạt động bán hàng online; cho thuê nhà thông qua ứng dụng như Agoda, Booking.com, Airbnb: Cơ quan thuế đang thực hiện rà soát các hình thức bán hàng của 32.085 thông tin giao dịch cơ sở kinh doanh có sử dụng ứng dụng giao hàng và dữ liệu về 756 chủ cơ sở cho thuê nhà, cung cấp dịch vụ lưu trú./.

Nhật Minh