Mặc dù chỉ số phát triển công nghiệp trong tháng 2 năm nay giảm 22,7% so với tháng trước do Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2, do thời gian nghỉ tương đối dài và những doanh nghiệp sản xuất cũng đã kết thúc chu kỳ kế hoạch sản xuất, tích lũy hàng hóa phục vụ thị trường tiêu thụ sản phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp vẫn tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội trong những tháng đầu năm 2015 tương đối khả quan so với cùng kỳ năm 2014.

Trong những tháng cuối năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 các doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực vào sản xuất và tích lũy hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 2 tháng đầu năm tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 8,3%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%; Sản xuất, phân phối điện tăng 19,2%; Cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải giảm 1,1%.

Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn có tốc độ tăng khá cao (so với mức tăng bình quân chung) so với cùng kỳ năm 2014 như: Sản xuất trang phục (tăng 41,1%); Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây tre đan (tăng 54,5%); Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim (tăng 27,4%); Sản xuất thiết bị điện (tăng 30,1%); Sản xuất xe có động cơ (tăng 53,3%).

Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thành phố sản xuất tăng so với cùng kỳ năm 2014, cụ thể: bia lon, thuốc lá đầu lọc, sợi tơ nhân tạo, quần áo dệt kim…

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 1/2015 tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho sản phẩm ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 1/2015 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phản ảnh sản xuất phục hồi và đã được đẩy mạnh.

Bên cạnh tồn kho cho tích lũy của chu kỳ sản suất thì sức tiêu thụ sản phẩm cũng đã có những chuyển biến tích cực và khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2014./.

Theo VGP