10 tháng, Cục thuế HN đã hoàn thành gần 4.600 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế. Ảnh: Nhật Nam

* Xin ông cho biết tình hình thực hiện thu NS trên địa bàn tính đến nay?

- Tính đến hết tháng 10/2013, số thu NS do ngành Thuế Hà Nội thực hiện ước đạt gần 92,6 nghìn tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm 2013.

Phải nói rằng, sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, công chức của ngành Thuế Hà Nội và đặc biệt là sự vào cuộc của hệ thống chính trị của TP.Hà Nội đã tạo nên kết quả như vậy. Chúng tôi đánh giá rất cao sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND, đặc biệt là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế rất sát sao từng công việc cụ thể.

* Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thu nợ thuế thời gian qua trên địa bàn Hà Nội và những tác động của nó đến việc hoàn thành dự toán thu NS như thế nào, thưa ông?

- Năm 2013 là năm tiếp tục rất khó khăn. Chính vì vậy, Cục thuế Hà Nội chỉ đạo rất nhiều giải pháp để tăng thu, trong đó tập trung vào việc tăng cường thanh tra, kiểm tra. Từ khi Luật Quản lý thuế có hiệu lực, công tác này đã thay đổi cơ bản: kế hoạch thanh tra, kiểm tra được xây dựng theo tiêu chí rủi ro và thực hiện phân tích, tập trung vào kiểm tra các chuyên đề mà các DN, các lĩnh vực có những dấu hiệu rủi ro về thuế cao, như: các DN bất động sản, kinh doanh xây dựng, nhà hàng ăn uống, siêu thị, trung tâm thương thương mại…

Đối với nợ đọng, chúng tôi tiếp tục tăng cường đôn đốc, đặc biệt vẫn kiên trì vận động thuyết phục là chủ yếu… Đặc biệt chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an trong việc thực hiện đôn đốc, xử lý, cưỡng chế các DN chây ỳ, nợ đọng thuế.

Ông Thái Dũng Tiến

10 tháng, Cục thuế HN đã hoàn thành gần 4.600 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế (tăng 7% so với cùng kỳ). Điều này thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của ngành thuế HN và đặc biệt là sự đổi mới căn bản về nhận thức cũng như phương pháp tiến hành.

Đối với công tác quản lý nợ đọng, Cục thuế HN xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để giúp cho việc thực hiện thu đạt chỉ tiêu. Ngay từ đầu năm Cục thuế HN đã xây dựng kế hoạch quản lý nợ, giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến các đơn vị, chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật và quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tập trung đôn đốc thu kịp thời các khoản thu đã hết thời gian được gia hạn.

Cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp nợ lớn, chây ỳ; kịp thời báo cáo UBND, Ban chỉ đạo chống thất thu NS và đôn đốc thu hồi nợ thuế các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng.

Vừa qua, Cục thuế HN đưa công khai danh tính 77 DN chây ỳ, nợ đọng thuế. Biện pháp này tỏ ra có tác động rất tốt, không chỉ đối với các DN này mà tác động tới cả toàn cộng đồng. Sau khi đưa tin này, rất nhiều phản hồi của các DN khác tới cục thuế HN. Tuy vậy, số thu hồi nợ từ các DN này, tính đến cuối tháng 10, vẫn còn thấp.

Giải pháp cuối cùng, chúng tôi sẽ thực hiện cưỡng chế. Cưỡng chế cũng là bất đắc dĩ, vì có nghĩa là phải phong tỏa tài khoản, như vậy sẽ khó khăn cho DN, nhưng chúng tôi vẫn phải cương quyết làm.

* Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm, với tốc độ thực hiện như hiện nay, ngành Thuế Hà Nội sẽ làm những gì tiếp theo, thưa ông?

- Phải nói rằng, nhiệm vụ thu 2 tháng cuối năm khá nặng nề. Toàn ngành Thuế HN, như đã báo cáo với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội, sẽ quyết tâm và hoàn thành ở mức cao nhất. Trong những tháng còn lại, chúng tôi tập trung vào 4 nội dung chính:

Thứ nhất, tiếp tục kiên trì báo cáo với UBND thành phố chỉ đạo các ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN (về đất đai, vốn, hỗ trợ môi trường đầu tư…) để giúp DN ổn định phát triển SXKD, từ đó mới có thu nhập để có tiền nộp thuế.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện những giải pháp tháo gỡ của Chính phủ. Những DN nào chưa nắm rõ, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ trực tiếp để họ nắm rõ chính sách và thực hiện.

Thứ ba, cuối năm 2013 và chuẩn bị năm 2014, rất nhiều chính sách sửa đổi bổ sung, theo hướng có lợi cho DN, có những điểm thực hiện từ tháng 1/7/2013, thực hiện từ 1/1/2014. 2 tháng cuối năm, chúng tôi triển khai tập huấn, hướng dẫn cho các DN nắm rõ những chính sách này để thực hiện, trên cơ sở đó để có phương án sản xuất kinh doanh, trong những tháng cuối năm 2013 cũng như trong giai đoạn 2014 trở đi.

Cuối cùng, Cục thuế HN tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, ngoài việc các ngành vào cuộc, chúng tôi phải tăng các số lượng các đoàn kiểm tra. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với công an, tiếp tục rà soát những DN có dấu hiệu rủi ro đặc biệt có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn; tăng cường công tác chống thất thu NS…

Đối với nợ đọng, chúng tôi tiếp tục tăng cường đôn đốc, đặc biệt vẫn kiên trì vận động thuyết phục là chủ yếu… Đặc biệt chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an trong việc thực hiện đôn đốc, xử lý, cưỡng chế các DN chây ỳ, nợ đọng thuế.

* Xin cảm ơn ông!

Đỗ Vinh