CPI tháng 5 của Hà Nội tăng 0,16%
CPI tháng 5/2023 của Hà Nội tăng 0,16%.

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong tháng 5, có 8/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước, trong đó nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,27% (tác động làm tăng CPI chung 0,46%) do vào mùa nắng nóng, nhiệt độ trung bình tháng 5/2023 cao hơn nhiều so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước nên sản lượng tiêu thụ điện, nước tăng đột biến dẫn đến bình quân giá điện tăng 2,23%; giá nước tăng 1,74%.

Nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,18%. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại tăng nhẹ từ 0,03 - 0,15%: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,09%; văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,08%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,06%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; giáo dục tăng 0,03%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%.

Cũng trong tháng 5, 3/11 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước là nhóm giao thông giảm 2,81%, tác động làm giảm CPI chung 0,28% do giá xăng, dầu tiếp tục điều chỉnh giảm 2 kỳ vào ngày 4/5 và ngày 11/5/2023 khiến bình quân trong tháng giá nhiên liệu giảm so với tháng trước, giá xăng giảm 7,86%, giá dầu diezen giảm 7,87%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,38%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,10%.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó: Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 5,26%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,34%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,53%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,82%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,41%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,47%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,36%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,0%.

Có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân 5 tháng giảm so với bình quân cùng kỳ: Giáo dục giảm 4,11%; giao thông giảm 2,03%; bưu chính viễn thông giảm 0,35%./.