Theo đó, dự án có công suất 500 tấn/ngày, áp dụng công nghệ đốt 2 cấp có xử lý khói thải, có thu hồi một phần nhiệt để sấy rác trước khi đưa vào lò đốt nhằm phục vụ nhu cầu của huyện Phú Xuyên và địa phương lân cận.

Dự án được xây dựng trên diện tích 48.531m2, trong đó, diện tích xây dựng 23.319m2. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 216,977 tỷ đồng, trong đó: Vốn tự có của nhà đầu tư 43,396 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức đầu tư, vốn vay ngân hàng thương mại 173,581 tỷ đồng, chiếm 80% tổng mức đầu tư. Thời gian đầu tư xây dựng khoảng 12 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng sạch; thời gian hoạt động khai thác sau đầu tư dự kiến khoảng 50 năm.

Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long (nhà đầu tư) tổ chức quản lý vận hành nhà máy xử lý rác thải, thu phí xử lý rác thải theo khối lượng rác thải được xử lý đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường để thu hồi vốn đầu tư. Đồng thời, chịu sự giám sát của các ngành chức năng thuộc thành phố trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy và suốt quá trình vận hành xử lý rác; giám sát chất lượng môi trường thông qua các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cần phải đáp ứng.

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu, quá trình nghiên cứu lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án phải thực hiện theo đúng nội dung được UBND thành phố phê duyệt. Tuân thủ yêu cầu về hành lang bảo vệ công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…/.

H.C