đất đô thị

Ảnh T.L minh họa.

Giảm chỉ tiêu đất quốc phòng, đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Về chỉ tiêu quy hoạch đất quốc phòng đến năm 2020, Chính phủ phê duyệt cho TP. Hà Nội 14.477 ha, tuy nhiên UBND thành phố đề xuất chỉ 11.224ha. Báo cáo giải trình nêu rõ, việc điều chỉnh giảm đã được cân đối cụ thể và phù hợp với yêu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 được xác định tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với khả năng thực hiện của các cơ quan quốc phòng.

Về chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục - đào tạo cũng được điều chỉnh giảm, Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 là 8.900 ha, UBND thành phố đề xuất 4.880ha, giảm 4.020ha. Việc đề xuất điều chỉnh giảm này căn cứ vào kết quả thực hiện trong thời kỳ 2011 - 2015 và khả năng thực hiện trong giai đoạn cuối (2016- 2020), theo đó, việc đầu tư, phát triển hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc gia sẽ chủ yếu thực hiện trên diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo hiện có (nhất là khu vực nông thôn).

“Đối với diện tích giảm 4.020ha so với Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 9/01/2013 của Chính phủ, UBND thành phố xác định tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2020-2030”, báo cáo nêu rõ.

Tăng diện tích đất đô thị

Về chỉ tiêu đất đô thị, Chính phủ phê duyệt là 9.522 ha, UBND thành phố đề xuất 14.041ha, tăng 4.519 ha.

Báo cáo giải trình nêu rõ, giai đoạn 2011-2015, nhiều dự án khu nhà ở, khu đô thị phải dừng chờ điều chỉnh quy hoạch theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và quy hoạch phân khu đô thị, đến nay cơ bản các quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn các quận, huyện, thị xã đã được phê duyệt nên các chủ đầu tư tiếp tục đăng ký thực hiện.

Ngoài ra, trong thời gian qua, thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông mới (như tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) tạo động lực cho phát triển các khu đô thị mới khu vực hai bên đường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội cũng điều chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng công trình trụ sở cơ quan tăng 121 ha vì một số quận, huyện đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới trung tâm hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2016-2020. "Tuy nhiên, UBND thành phố chỉ xem xét giao đất khi có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ", báo cáo nêu rõ.

Về thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015, báo cáo chỉ rõ, Hà Nội đã thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 897 dự án, với diện tích 2.028ha, đạt 52% kế hoạch. Tổng hợp chung giai đoạn 2011-2015, Hà Nội đã thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 9.668ha, đạt 52% kế hoạch. Phân tích nguyên nhân thực hiện quy hoạch còn thấp, UBND thành phố lý giải vì phải chờ điều chỉnh quy hoạch theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị./.

Hồng Chi