Hà Nội dự kiến dành 1.101 tỷ đồng/năm phát triển nông nghiệp, nông thôn
Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đó là thông tin tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức ngày 6/6.

Dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của trung ương và thành phố về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, bền vững, thân thiện môi trường.

Hà Nội tập trung hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi, thủy sản có lợi thế, có năng suất, giá trị gia tăng cao như: rau, hoa, quả, chè, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, lợn, nuôi trồng thủy sản; hiện đại hóa nông nghiệp; bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, trải nghiệm.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện chính sách khoảng 1.101,5 tỷ đồng/năm. Trong đó, ngân sách thành phố 294,3 tỷ đồng/năm; ngân sách cấp huyện 47,28 tỷ đồng/năm; nguồn kinh phí đối ứng từ các tổ chức, cá nhân 759,886 tỷ đồng/năm.

Về quan điểm, nguyên tắc xây dựng chính sách sẽ tập trung vào một số khâu, lĩnh vực nhằm thúc đẩy các tổ chức, cá nhân huy động nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, hướng tới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hoá nông nghiệp, phát triển nông nghiệp của Thủ đô có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới nền nông nghiệp đa giá trị...

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu cho hay, những năm qua Hà Nội đã ban hành nhiều nghị quyết và cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều thành tựu tích cực. Tuy nhiên, một số chính sách vẫn chưa thực sự mang lại kết quả như mong muốn, chưa khuyến khích được doanh nghiệp và người lao động.

Vì vậy, thành phố cần sớm nắm bắt, đón đầu để kịp thời nghiên cứu, bổ sung, ban hành nghị quyết mới để đáp ứng những yêu cầu của thực tế sản xuất nông nghiệp Hà Nội đang đòi hỏi cũng như khắc phục những hạn chế vừa qua để hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp Thủ đô tiếp tục phát triển xứng đáng với tiềm năng vốn có.

Các đại biểu kiến nghị dự thảo tờ trình cần bổ sung làm rõ thêm thực trạng sản xuất nông nghiệp Hà Nội hiện nay trên những nét chính liên quan đến 11 nhóm chính sách. Đồng thời, cần bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp du lịch sinh thái; nêu bật phương hướng phát triển của nông nghiệp Thủ đô những năm tới để xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô theo hướng xanh, hiện đại.

Ghi nhận các ý kiến của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, dự thảo Nghị quyết được soạn thảo công phu, chi tiết, có tính kế thừa. Bà Nguyễn Lan Hương thống nhất cao với 11 chính sách để khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có những chính sách đã có, khẳng định nét đặc thù hơn, tập trung hơn của thành phố. Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết đã tiếp cận ngay với Luật Thủ đô sửa đổi, tránh sự trùng lắp, chồng chéo, mâu thuẫn chính sách.