Cũng theo NHNN Chi nhánh Hà Nội, tính đến hết 31/10, các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội đã cam kết hỗ trợ các DN đạt 25.000 tỷ đồng, thực hiện ký kết 20.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho các DN trên địa bàn (bao gồm 5.000 tỷ đồng điều chỉnh lãi suất, 15.000 tỷ đồng ký kết hạn mức tín dụng).

Đến nay, lãi suất các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực điều chỉnh giảm, phần lớn các khoản vay có lãi suất 7-10%/năm, dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chỉ chiếm khoảng 11-13% dư nợ cho vay bằng VND (chủ yếu là cho vay tiêu dùng, cho vay trung và dài hạn).

Để có được kết quả như vậy, trong thời gian qua, NHNN Chi nhánh Hà Nội đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xử lý nợ xấu.

Bên cạnh đó, trong năm 2014 NHNN chi nhánh Hà Nội cũng đã tham gia tổ chức 7 hội nghị gặp gỡ DN, tham gia 2 tổ công tác khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh tại hơn 50 DN, tiếp tục rà soát, thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh của DN./.

Tuấn Linh