GDP 9 thang

Các ngành dịch vụ của Hà Nội tốc độ tăng vẫn được duy trì. Ảnh: chinhphu.vn

Trong đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp xây dựng tăng 7,42% (đóng góp 3,28% vào mức tăng chung); giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 8,9% (đóng góp 4,47% vào mức tăng chung); giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 2,35% (đóng góp 0,13% vào mức tăng chung của GDP).

Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, do tiền lương cơ bản từ tháng 7 vừa qua tăng 9,5% so với trước, nên các ngành khối hành chính sự nghiệp như quản lý Nhà nước, giáo dục, văn hoá, y tế… có tốc độ tăng khá. Các ngành dịch vụ khác tốc độ tăng vẫn được duy trì./.

Đ.T (theo chinhphu.vn)