cục thuế hà nội

Người nộp thuế thực hiện 5K trước khi làm việc với cơ quan thuế. Ảnh: NM.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến khích người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế thông qua phương thức điện tử, hoặc qua bưu điện.

Cục Thuế TP. Hà Nội lưu ý, khi người nộp thuế nộp hồ sơ đến cơ quan thuế qua đường bưu điện, đề nghị người nộp thuế ghi thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại (để cơ quan thuế có thể thông tin, liên lạc với người nộp thuế trong trường hợp cần thiết).

Thường xuyên theo dõi các thông tin chính thống từ phía cơ quan thuế về các chương trình, tài liệu hướng dẫn... trên website http://hanoi.gdt.gov.vn để nắm bắt, thực hiện theo đúng quy định.

Trong trường hợp thật sự cần thiết, bắt buộc phải đến giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị người nộp thuế thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh của nhà nước, tuân thủ quy tắc 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”./.

Nhật Minh