Hà Nội khuyến khích người dân lấy hóa đơn sau khi mua hàng hóa, dịch vụ
Hà Nội khuyến khích người dân lấy hóa đơn sau khi mua hàng hóa, dịch vụ. Ảnh: Nguyên Phương

Tuyên truyền về lợi ích của chương trình “hóa đơn may mắn"

Theo đó, UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các đơn vị chủ động xây dựng phương án, kịch bản, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về lợi ích việc áp dụng hóa đơn điện tử và mục tiêu chương trình “hóa đơn may mắn" đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổ chức, thực hiện tuyên truyền lễ trao giải thưởng chương trình "hóa đơn may mắn" từng đợt đảm bảo lan tỏa rộng rãi đến người dân; tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám sát chương trình “hóa đơn may mắn" hoàn thành trước ngày 30/9.

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, ngành Thuế triển khai chương trình “hóa đơn may mắn”.

Sở TT&TT phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử và mục tiêu của chương trình “hóa đơn may mắn" đến toàn người dân trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội tham mưu UBND thành phố về kinh phí hỗ trợ để triển khai đề án chương trình “hóa đơn may mắn" từ năm 2023 trở đi, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định pháp luật.

Thành phố đề nghị các sở, ban ngành đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện thị xã phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trên địa bàn tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử theo quy định và chương trình “hóa đơn may mắn" đến người dân...

Hà Nội khuyến khích người dân lấy hóa đơn sau khi mua hàng hóa, dịch vụ
Cục Thuế TP.Hà Nội vừa gửi thư ngỏ đến người nộp thuế. Ảnh: TL

Lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ

Được biết, trước đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã gửi thư ngỏ đến người nộp thuế (NNT) cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua. Đồng thời, khuyến khích NNT quan tâm tham gia chương trình “hóa đơn may mắn”.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc lấy hóa đơn và mục tiêu của chương trình “hóa đơn may mắn”, Cục Thuế thành phố Hà Nội gửi NNT một số thông tin như sau:

Phạm vi, đối tượng tham gia chương trình “hóa đơn may mắn”: áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), người bán là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn thành phố Hà Nội và người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Đối tượng được tham gia chương trình “hóa đơn may mắn” là cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn TP. Hà Nội có lấy hóa đơn để làm căn cứ trả thưởng.

Các hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình “hóa đơn may mắn” là hóa đơn được cơ quan thuế quản lý, có đầy đủ thông tin định danh của người mua hàng hóa, dịch vụ (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân); không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa và lựa chọn một lần duy nhất.

Với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; chương trình “hóa đơn may mắn” được tổ chức sẽ đem lại nhiều lợi ích.

Đối với người mua hàng, việc yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật, người mua hàng sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị. Mặt khác, khi người mua và người bán sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế góp phần thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, quyền lợi của người mua hàng được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa...

Đối với người bán hàng: Người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lập hóa đơn đó cũng có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, góp phần làm tăng doanh thu bán hàng; đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối với xã hội: Người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tránh thất thu ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế; khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tránh thất thu ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch của toàn xã hội.

Định kỳ hàng quý Cục thuế TP. Hà Nội sẽ thực hiện quay thưởng xác định hóa đơn may mắn trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Chi tiết thể lệ chương trình, cơ cấu giải thưởng: Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo tại website của Cục Thuế TP. Hà Nội http://hanoi.gdt.gov.vn.