UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước TP. Hà Nội năm 2018, đối với các TTHC thuộc lĩnh vực: đăng ký kinh doanh; khám chữa bệnh; cấp phép xây dựng; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

Theo đó, kế hoạch đo lường mức độ hài lòng nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Đồng thời, qua việc đo này, chính quyền thành phố muốn nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn Hà Nội trong năm 2018 thuộc các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh; khám chữa bệnh; cấp phép xây dựng; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

Các đơn vị thực hiện khảo sát: Lĩnh vực khám chữa bệnh: Sở Y tế.

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các quận, huyện: Cầu Giấy; Nam Từ Liêm; Bắc Từ Liêm; Hai Bà Trưng; Thanh Xuân; Hoàng Mai; Hà Đông; Thanh Trì, Hoài Đức; Gia Lâm; Đông Anh; Đan Phượng; Thanh Oai.

Lĩnh vực cấp phép xây dựng: Sở Xây dựng và các quận, huyện: Cầu Giấy; Nam Từ Liêm; Bắc Từ Liêm; Hai Bà Trưng; Thanh Xuân; Hoàng Mai; Hà Đông; Thanh Trì, Hoài Đức; Gia Lâm; Đông Anh; Đan Phượng; Thanh Oai.

Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian khảo sát từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2018. Dự kiến, số lượng phiếu điều tra đối với 4 lĩnh vực là 8.000 phiếu.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là đơn vị chủ trì triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát theo yêu cầu, tiến độ đề ra. Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ báo cáo kết quả khảo sát xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2018 với UBND thành phố đối với 4 nhóm dịch vụ hành chính nêu trên./.

Phúc Nguyên