Hà Nội

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phúc Nguyên

Sáng 1/10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2021, đánh giá về công tác phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách.

Có kịch bản thu ngân sách phù hợp với từng giai đoạn

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2021 ước tính giảm 7,02% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 bùng phát, nhất là khu vực dịch vụ và các ngành công nghiệp, xây dựng. Tính chung 9 tháng của năm 2021, GRDP của thành phố tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2020.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm nay đạt mức thấp so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2020 và so với cả nước (tăng 1,42%) chủ yếu do quý III giảm mạnh vì ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Bên cạnh một số chỉ tiêu giảm cũng có một số ngành, lĩnh vực đạt khá, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng là 176.737 tỷ đồng, đạt 75% dự toán trung ương giao, đạt 70,3% dự toán thành phố giao, bằng 105,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng là 46.338 tỷ đồng, đạt 42,7% dự toán năm và bằng 95,5% so với cùng kỳ.

Về thu ngân sách, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết thêm, tổng thu NSNN do ngành Thuế quản lý ước thực hiện tháng 9/2021 là 10.600 tỷ đồng, bằng 62,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu NSNN ước thực hiện 160.790 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán thành phố giao, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2021, Cục Thuế Hà Nội sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh; theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh, “sức khỏe” của doanh nghiệp; tiếp tục đánh giá các tác động từ việc áp dụng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để dự báo mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách. Từ đó, chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước theo từng tuần, từng tháng, quý để kịp thời đề ra các giải pháp thu ngân sách phù hợp với từng giai đoạn, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành thu NSNN của lãnh đạo các cấp, mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao

Ông Đỗ Anh Tuấn cho biết, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý IV/2021 thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất bảo đảm các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021, phấn đấu quý IV tăng trưởng hơn 2,56%.

Theo đó, thành phố sẽ ban hành, thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19. Trong đó các sở ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương hướng dẫn tiêu chí sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh; xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực, khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ, hoạt động logistics...

Thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó các tổ công tác của thành phố định kỳ họp giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn và thực hiện các dự án.

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tiếp tục đánh giá sát tình hình triển khai thực hiện của các dự án từ nay đến cuối năm để tiếp tục thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu mỗi chủ đầu tư cần chủ động có giải pháp để tiếp tục tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai kế hoạch đầu tư công. Các chủ đầu tư tập trung thực hiện giải ngân để đạt được kết quả như đã cam kết với UBND TP.Hà Nội (giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao) và tăng cường công tác chuẩn bị dự án để bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2022./.

Phúc Nguyên