Hà Nội

Ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính đọc tờ trình của UBND TP.Hà Nội tại tại kỳ họp thứ 15 - HĐND TP.Hà Nội khóa XV. Ảnh: NNK

Cụ thể, HĐND TP.Hà Nội thống nhất mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, áp dụng bằng mức chi tối đa theo các quy định hiện hành của trung ương và thành phố. Theo đó, năm 2020, dự kiến kinh phí khoảng 4 tỷ đồng.

Mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người. Đối tượng áp dụng là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.Hà Nội sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người. Tổng kinh phí dự kiến khi thực hiện theo mức chi mới khoảng 164 triệu đồng/năm (tăng so với mức chi cũ là 24 triệu đồng/năm).

Mức chi sử dụng hình thức hỏa táng cho các đối tượng khác nhau. Trường hợp UBND thành phố quyết định điều chỉnh đơn giá hỏa táng, mức hỗ trợ chi phí hỏa táng sẽ được thực hiện theo đơn giá điều chỉnh. Tổng kinh phí dự kiến năm 2021 khi thực hiện theo mức hỗ trợ mới khoảng hơn 99 tỷ đồng/năm. Thời gian thực hiện chính sách này bắt đầu từ ngày 1/1/2021.

Mức chi tiền thưởng các danh hiệu, hình thức khen thưởng. Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 5 tỷ đồng/năm.

Mức chi cho hoạt động khuyến nông. Dự kiến kinh phí thực hiện chương trình khuyến nông thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 là hơn 873 tỷ đồng (trong đó, ngân sách cấp thành phố là hơn 713 tỷ đồng, ngân sách cấp quận, huyện là hơn 160 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 1/8/2020.

TP.Hà Nội cũng có chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, chủ cơ sở, người lao động làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi khi dừng chăn nuôi có nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi nghề sẽ được hỗ trợ chi phí học nghề, mức tối đa là 3 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ tiền ăn là 30 nghìn đồng/người/ngày thực học; mức hỗ trợ tiền đi lại không quá 200 nghìn đồng/người/khóa học đối với người tham gia học nghề ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên./.

Khánh Linh