cuc thue ha noi

Ảnh TL minh họa

Tổng số tiền 148 doanh nghiệp nợ thuế công bố đợt này là hơn 333,4 tỷ đồng. Riêng trong danh sách 139 doanh nghiệp nợ thuế, phí, thì doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn nhất là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 (Licogi 20), với số tiền nợ lên tới 65,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có số tiền nợ cao thứ hai là Công ty liên doanh Xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh, với số tiền nợ thuế là 43,829 tỷ đồng. Cả hai doanh nghiệp có số tiền nợ thuế cao này đều có trụ sở chính tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bình An là doanh nghiệp có số nợ thuế thấp nhất trong danh sách, với số tiền còn nợ là 179 triệu đồng.

Còn trong danh sách đơn vị nợ tiền thuê đất, thì cả 9 đơn vị đều có số nợ trên 3,5 tỷ đồng, trong đó đơn vị có số nợ tiền thuê đất cao nhất là Công ty cổ phần tổng bách hóa (thuê đất tại Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì), với số tiền nợ là 8,724 tỷ đồng; đơn vị có số tiền nợ cao thứ hai là Công ty cổ phần lương thực Đông Anh (thuê đất tại Thị trấn Đông Anh), với số tiền nợ là 7,466 tỷ đồng.

Đơn vị có số tiền nợ thấp nhất trong danh sách này là Công ty TNHH Tre Công Nghiệp Tiến Phát (thuê đất Km 19 QLộ 6 Biên Giang), với số tiền nợ là 3,587 tỷ đồng.

Trong 2 đợt công bố trước đó trong năm 2016, Cục Thuế Hà Nội đã nêu danh 257 doanh nghiệp, với tổng số tiền nợ thuế lên tới 753 tỷ đồng./.

Danh sách chi tiết tại đây./.

Mai An