Ông Vương Khả Ninh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Hà cho biết, công tác an toàn kho quỹ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Vì vậy, Kho bạc đã quán triệt cán bộ làm công tác kiểm ngân thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ thu chi tiền, quản lý ấn chỉ có giá, chế độ quản lý chìa khoá kho, ra vào kho, ghi chép chứng từ, sổ sách, kiểm kê đối chiếu tồn quỹ cuối ngày, kiểm đếm chính xác, không để tiền giả lọt vào kho quỹ, hay thừa thiếu mất mát.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kho quỹ cần phát huy phẩm chất liêm khiết, trung thực, phục vụ tận tình, chu đáo, thái độ khiêm tốn; với khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất công việc càng đòi hỏi trách nhiệm cao.

Năm qua, doanh số hoạt động thu, chi tiền mặt hơn 938 tỷ đồng qua Kho bạc nhưng không để xảy ra sai sót; chấp hành tốt định mức tồn quỹ do KBNN cấp trên quy định.

Trong năm bộ phận kho quỹ cũng đã phát hiện được một tờ tiền giả trị giá 200.000 đồng, xử lý theo đúng quy định. Cán bộ kho quỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng liêm khiết của người cán bộ Kho bạc.

Thực hiện chế độ trực 24/24 giờ trong ngày, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt đều được chú trọng, thực hiện xây dựng các phương án, nội quy cụ thể, triển khai cho CBCC thực hiện để sẵn sàng làm chủ tình hình khi có tình huống xảy ra. Do vậy, công tác an toàn cơ quan; tiền, tài sản của Nhà nước được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

b
Việc phối hợp thu NSNN qua các ngân hàng đã đạt hiệu quả cao. Ảnh: H.H

Ngoài ra, công tác thu NSNN đã được đơn vị phối hợp với các cơ quan thuế, tài chính và chính quyền các địa phương để tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu cho NSNN, đồng thời điều tiết các khoản thu NSNN theo đúng tỷ lệ quy định.

Thực hiện dự án hiện đại hóa thu ngân sách giữa Thuế - KBNN - cơ quan Tài chính; thực hiện công tác thu theo đúng quy trình thu quy định tại Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua KBNN, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các Ngân hàng thương mại.

Ngay từ đầu năm, KBNN Thạch Hà, Chi cục Thuế Thạch Hà, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Hà đã ký kết thỏa thuận thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước, qua đó ủy quyền cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Hà thu các khoản thu NSNN bằng chuyển khoản và theo lộ trình đã được ký kết từ cuối năm 2013 và từ tháng 8 năm 2014 đã bắt đầu ủy quyền thu các khoản thu NSNN bằng tiền mặt. Mọi thông tin đều được cập nhật kịp thời, chính xác phục vụ tốt cho công tác quản lý thu NSNN trên địa bàǹ./.

Huy Phong