Cục Thuế Hải Dương

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hải Dương. Ảnh: H.T

Nhiều nguyên nhân làm cho số thu chưa đạt

Báo cáo từ Cục Thuế Hải Dương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 6 khoản thu đạt khá so với dự toán.

Cụ thể, thu từ tiền sử dụng đất ước được 1.840 tỷ đồng, đạt 92% dự toán năm, bằng 87,4% so với cùng kỳ năm trước. Số thu đạt khá là do UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất trên địa bàn.

Thuế bảo vệ môi trường ước thu được 474 tỷ đồng, đạt 87,8% dự toán năm, bằng 211,6% so với cùng kỳ năm trước. Số thu cao do có phát sinh một đơn vị mới được quyền nhập khẩu xăng, dầu trực tiếp nên số nộp tăng hơn so với cùng kỳ.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước được 34,2 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán năm, bằng 78% so với cùng kỳ năm trước. Số thu cao do quy định về việc các đơn vị phải thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào quý I hàng năm. Ngoài ra, số thu khác ngân sách đạt 79% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,8% dự toán; thu từ xổ số kiến thiết đạt gần 54% dự toán.

Cùng với các khoản thu đạt khá, hiện tại vẫn còn 10 khoản thu đạt thấp so với dự toán. Đơn cử như thu từ lệ phí trước bạ mới đạt 48,6% dự toán. Nguyên nhân chủ yếu là do sức tiêu thụ ô tô bị giảm sút trong bối cảnh nền kinh tế ảm đạm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước mới đạt 35,3% dự toán có nguyên nhân là do các doanh nghiệp trọng điểm phát sinh và nộp ngân sách thấp so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, các doanh nghiệp lại được gia hạn thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ- CP (Công ty Xi măng Hoàng Thạch ước nộp được 65,3 tỷ đồng, bằng 61,7% so với cùng kỳ; Công ty bia Hà Nội - Hải Dương do chịu tác động của Nghị định 100/2019/NĐ- CP về phòng chống tác hại của bia rượu nên mới nộp ngân sách được 33,8 tỷ đồng, bằng 74% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều được gia hạn nộp thuế, theo Nghị định 41/2020/NĐ- CP, nên số nộp ngân sách đều đạt thấp, lần lượt mới đạt trên 31% và trên 30% so với dự toán…

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng thu ngân sách

Ông Nguyễn Năng Hoàn - Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, để chủ động trong điều hành thu ngân sách, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn tăng thu bền vững, Cục Thuế Hải Dương đã và đang tập trung chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Cục Thuế Hải Dương đã thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế (NNT) trên địa bàn bị ảnh hưởng giảm thu hoặc tăng thu do dịch Covid-19. Từ đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản xuất, kinh doanh của NNT thuộc phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh để tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra cho từng ngành, lĩnh vực đến việc thu ngân sách và thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Đặc biệt, Cục Thuế Hải Dương sẽ tích cực thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế, kịp thời thu hồi vào ngân sách số tiền phát hiện qua thanh tra kiểm tra thuế. Song song với đó, Cục Thuế Hải Dương quyết liệt thực hiện các giải pháp thu nợ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính thuế cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Thuế Hải Dương trong 6 tháng cuối năm để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, ông Hoàn cho biết./.

Vân Hà