Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Phạm Quốc Bình bị phạt 15 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn cho sở giao dịch chứng khoán, khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Ngày 25/12/2020, ông Phạm Quốc Bình đã mua 200.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lanmark Holding (mã Ck: LMH) dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 5.259.700 cổ phiếu (tỷ lệ 20,52%) lên 5.459.700 cổ phiếu (tỷ lệ 21,3%) nhưng đến ngày 22/01/2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Quốc Bình.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Ngày 12/5/2020 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo giao dịch của ông Hoàng Anh Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã Ck: TTZ), về việc đăng ký bán 36.500 cổ phiếu TTZ từ ngày 13/05/2020 đến ngày 13/06/2020. Tuy nhiên, vào ngày 14/5/2020 ông Hoàng Anh Quyết đã bán 36.500 cổ phiếu TTZ.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên