Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng. Ảnh minh họa

Đồng thời, phát triển 50% doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Theo đó, sẽ xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổng hợp của thành phố đảm bảo yếu tố đồng bộ, hiện đại cho phát triển khởi nghiệp. Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kết nối, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố. Thông qua Trung tâm, cộng đồng khởi nghiệp sẽ được hưởng các hỗ trợ về hạ tầng, tài chính, đào tạo nâng cao năng lực và công tác kết nối với các cố vấn, nhà đầu tư cũng như chuyên gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

UBND thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn thành lập, xây dựng, sửa chữa, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ một phần kinh phí thuê không gian làm việc, phòng thí nghiệm, điện, nước dịch vụ dùng chung trong thời gian ươm tạo; hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng hoặc mua bản quyền giáo trình, chương trình đào tạo trả tiền công trực tiếp và sử dụng các dịch vụ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, tổ chức quản trị doanh nghiệp, xây dựng phương án, mô hình kinh doanh maketting, quản trị công nghệ, xây dựng lộ trình công nghệ - tài chính, kế toán, pháp lý trong kinh doanh, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Mạng lưới đào tạo khởi nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ được xây dựng và phát triển.

Bên cạnh đó, Hải Phòng sẽ hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động hiệu quả phải đáp ứng được các tiêu chí: người đứng đầu có ít nhất một năm kinh nghiệm; có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Hải Phòng sẽ xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cung cấp các thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng… Cổng thông tin này sẽ kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia./.

An Nhi