Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho DN. Ảnh: Phi Vũ

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, kết quả trong 7 ngày trực tết, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, không để xảy ra ách tắc hàng hóa của doanh nghiệp.

Cụ thể, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã giải quyết thủ tục hải quan cho 56 doanh nghiệp, với hơn 801 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 79,9 triệu USD.

Bên cạnh đó, tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, an toàn, an ninh, vệ sinh trụ sở cơ quan trong các ngày nghỉ lễ. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhìn chung, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và an ninh, an toàn trụ sở trong những ngày nghỉ Tết Tân Sửu của Cục Hải quan Bình Dương được nghiêm túc và đạt kết quả vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan./.

Ngọc Linh