Hải phòng

Đoàn công tác của Tổng cục Hải quan giám sát hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết đã nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp và hãng tàu, đại lý vận tải về việc tái xuất phế liệu tồn đọng tại cảng biển.

Để đảm bảo trách nhiệm quản lý nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm việc với các hãng tàu để thực hiện rà soát thông tin của lô hàng đối chiếu với các điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 6595/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Theo đó, lô hàng phải có cảng giao hàng/cảng đích là cảng thuộc quốc gia xuất khẩu ban đầu.

Sau khi phê duyệt hồ sơ phương tiện vận tải xuất cảnh vận chuyển phế liệu tái xuất, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông báo về Tổng cục Hải quan qua Cục Quản lý rủi ro về danh sách container tái xuất và quốc gia nhận lại phế liệu để thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro.

Đối với các lô hàng hết thời hạn tái xuất theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan hải quan, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện giám sát chặt chẽ các lô hàng phế liệu tồn đọng tại cảng biến để báo cáo cấp trên về biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại công văn này, Tổng cục Hải quan giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro trên hệ thống, có cảnh báo để cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc sau khi tái xuất các container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu không quay trở lại dỡ xuống cảng biển Việt Nam./.

Ngọc Linh