cảng Hải Phòng

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Trong đó, tiến độ thu ngân sách Nhà nước của các đơn vị trực thuộc Hải quan Hải Phòng khá đồng đều. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với đơn vị đóng góp số thu lớn thứ nhì của ngành Hải quan, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, số thu ngân sách tại địa bàn Hải Phòng đạt hơn 23.864 tỷ đồng (chiếm vị trí chủ lực), đạt hơn 72,5% kế hoạch; địa bàn Hưng Yên đóng góp số thu đạt hơn 1.508 tỷ đồng, đạt hơn 71,4%; địa bàn Hải Dương số thu đạt hơn 985 tỷ đồng, đạt hơn 72,1%, địa bàn Thái Bình số thu đạt 617 tỷ đồng, đạt hơn 72,7%.

Điểm đáng quan tâm là công tác tham vấn, xác định trị giá tính thuế; thu hồi nợ thuế đạt được kết quả tich cực.

Chỉ tính trong quý 3, Hải quan Hải Phòng đã tiến hành tham vấn 283 tờ khai, bác bỏ 64 tờ khai; chuyển kiểm tra sau thông quan 119 trường hợp. Qua đó, số thuế điều chỉnh, tăng thu ngân sách từ công tác kiểm tra xác định trị giá tính thuế (tính từ 1/6 đến 31/8/2014) của toàn đơn vị đạt 78,224 tỷ đồng.

Công tác quản lý thu hồi nợ thuế cũng giảm đáng kể. Tổng nợ quá hạn và cưỡng chế của toàn đơn vị đến 31/8/2014 là 2.127 tỷ đồng, giảm 366 tỷ đồng (-14,68%) so với thời điểm 31/7/2014, trong đó nợ thuế chuyên thu là 1.853 tỷ đồng, giảm 354 tỷ đồng (-16,04%), nợ thuế tạm thu là 274 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng (-4,2%).../.

Ngọc Linh