hải quan

Cán bộ hải quan hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu qua phương thức điện tử. Ảnh: Ngọc Yến

Tổng cục Hải quan cho biết, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế có công văn đề nghị Tổng cục Hải quan hợp tác triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đối với 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg.

Theo đó, kể từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021, triển khai thí điểm thông qua NSW đối với tất cả các doanh nghiệp (DN), đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện đối với 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế.

Đó là thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Từ ngày 1/10/2021, tất cả các DN, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 5 thủ tục hành chính nêu trên theo NSW.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủ tục của DN, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính nêu trên trên hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E- Customs) cho cán bộ hải quan.

Cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E- Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu DN phải nộp bản giấy đối với các thông báo/giấy phép theo 5 thủ tục trên nếu các thông báo/ giấy phép này đã được cấp thông qua NSW.

Vướng mắc trong quá trình thực hiện, các bên liên quan có thể liên lạc với Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan, 19009299, email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn để được hỗ trợ, giải đáp.

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các thông báo/ giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 1/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định. Các thông báo/ giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 1/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được cấp thông qua NSW vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Ngọc Linh