hải quan

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng. Ảnh: Hồng Vi (Hải quan Đà Nẵng).

Kịp thời giải quyết vướng mắc

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực tiếp quản lý thu khoản phí, lệ phí rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí chưa phù hợp, tạo gánh nặng, làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp (nếu có) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, lập danh mục các quy định còn phát sinh vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền có phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật.

Chỉ số B1 được hiểu là tổng hợp ý kiến cảm nhận về mức độ tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật (làm phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật: chi phí hành chính; chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; phí, lệ phí; chi phí rủi ro pháp lý; chi phí không chính thức), được xếp theo thang bậc đánh giá tính từ mức 01 (kém nhất) đến mức 07 (tốt nhất).

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các mô hình hoạt động trong thực tiễn (nếu có) nhằm thu thập, cập nhật thông tin, tiếp nhận ý kiến phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị.

Đặc biệt đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; thực hiện nghiêm túc Quy chế Tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan, đảm bảo điều kiện vật chất để người dân, doanh nghiệp đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Hải quan lịch tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn về công tác tiếp dân.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng theo Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan đảm bảo đường dây nóng hoạt động thông suốt, liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Thông tin tiếp nhận phải được xử lý nhanh chóng, chính xác, đảm bảo giữ bí mật thông tin về tổ chức, cá nhân báo tin.

Đồng thời, các đơn vị chủ động tổ chức tự kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, doanh nghiệp nhằm phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm; kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ cương, kỷ luật; đảm bảo công chức Hải quan có tác phong, thái độ làm việc chính quy, hiện đại, văn minh lịch sự trong giao tiếp và ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hình ảnh và uy tín của cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, tạo gánh nặng không đáng có cho doanh nghiệp.

Cuối cùng, Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại cơ quan Tổng cục và các cục hải quan tỉnh, thành phố nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới./.

Hồng Vân