Cũng theo đại diện của Cục Hải quan Thanh Hóa, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của đơn vị chủ yếu từ số thu của các mặt hàng nhập khẩu đạt 8.751,03 tỷ đồng, chiếm 98,2% tổng số thu. Trong đó, số thu từ dầu thô nhập khẩu đạt 8.599,69 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 81,1% trong tổng thu của đơn vị.

Thu từ các mặt hàng nhập khẩu khác đạt 1.718,77 tỷ đồng, chiếm 17% tổng số thu NSNN. Số thu nêu trên chủ yếu từ các nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất của các dự án đầu tư, tại Khu kinh tế Nghi Sơn như: phế liệu sắt thép, than đá, phụ liệu lọc hóa dầu (hóa chất, chất xúc tác), máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, dầu cọ tinh luyện... Số thu thuế xuất khẩu đạt 161,42 tỷ đồng, chiếm 1,8% tổng thu, số thu thuế xuất khẩu nhìn chung ổn định, không có biến động lớn.

Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt 79% dự toán pháp lệnh
Cán bộ Hải quan Thanh Hóa kiểm tra thực tế hàng xuất nhập khẩu. Ảnh: Phong Nhân

Trong những tháng cuối năm 2023, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cao nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, phấn đấu luôn đứng trong nhóm dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh (DDCI), đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan Thanh Hóa cũng tập trung các giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp để kêu gọi hãng tàu, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn; tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao về trị giá, thuế suất.