Phong Vân

Cán bộ Hải quan Khánh Hòa giám sát hoạt động XNK xăng dầu tại Vân Phong. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2016/TT-BTC (ngày 6/5/2016), quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí (Thông tư 69).

Qua hơn 6 năm thực hiện, Thông tư 69 đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hải quan và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cụ thể, Thông tư 69 chưa quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh gas, khí xây dựng phần mềm kết nối hàng hóa xuất nhập tồn kho với cơ quan hải quan. Chưa thống nhất về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với xăng dầu, khí xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất. Chưa giảm thiểu các giấy tờ không cần thiết trong bộ hồ sơ hải quan...

Để có cơ sở xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 69 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá tình hình thực thông tư này (thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những sơ hở trong quản lý, số liệu vi phạm; đề xuất giải pháp...).

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, rà soát, tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas, khí trên địa bàn quản lý, các đơn vị thuộc và trực thuộc; kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung; đặc biệt là ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý của cơ quan hải quan và doanh nghiệp đảm bảo tạo thuận lợi thương mại, có sự trao đổi, kết nối thông tin với cơ quan hải quan trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tồn kho.

Riêng đối với mặt hàng hóa chất, Tổng cục Hải quan chỉ đạo căn cứ thực tế tại đơn vị và vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục, giám sát để đề xuất các mặt hàng hóa chất cần quản lý tương tự như đối với mặt hàng xăng dầu./.

Ngọc Linh