Hồ Chí Minh

Cán bộ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thông quan cho lô hàng vắc-xin. Ảnh: HQ.HCM

Thông quan cho 17,63 triệu liều vắc- xin

Với vai trò quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã tích cực tham mưu về cơ chế nhập khẩu vắc-xin và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thông quan nhanh các lô vắc-xin, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Đào Duy Tám, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan chủ động tham gia ý kiến đối với những chủ trương trong việc mua, nhập khẩu, tổ chức tiếp nhận các lô hàng vắc-xin, như: đề xuất về nhập khẩu vắc-xin cho các nước ASEAN; thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc-xin phòng, chống Covid-19; tham gia xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách xã hội hóa mua, nhập khẩu, tiêm vắc-xin Covid-19; thỏa thuận cung cấp mua vắc-xin của Pfizer; xây dựng nghị quyết của Chính phủ về mua vắc-xin do Astrazeneca sản xuất; tham gia chủ trương tiến hành thủ tục khẩn cấp tiếp nhận vắc-xin Moderna, theo cơ chế CovaxFacility của Bộ Y tế…

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan, Tổng cục Hải quan đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan các tỉnh, thành phố tạo thuận lợi và ưu tiên thông quan nhanh hàng hóa phòng, chống dịch nói chung và vắc-xin phòng dịch Covid-19 nói riêng.

Cụ thể, cơ quan hải quan áp dụng hình thức miễn kiểm tra thực tế đối với các lô hàng vắc-xin ngừa Covid-19; cho phép doanh nghiệp (DN) được đưa các lô hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt như thuốc, vắc-xin, sinh phẩm… về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của DN.

Với sự chủ động đơn giản thủ tục nêu trên, thống kê từ đầu năm đến ngày 31/7/2021 cơ quan hải quan đã thông quan cho 17,63 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, với trị giá 70,56 triệu USD.

Xử lý kịp thời các vướng mắc

Trong thời gian tới khi nhu cầu nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm từ nhiều quốc gia, nguồn viện trợ cho Việt Nam chống dịch gia tăng sẽ đặt ra thách thức đối với cơ quan hải quan khi vừa đảm bảo kiểm soát nhập khẩu, vừa tạo thuận lợi cho việc thông quan nhanh hàng hóa.

Ông Đào Duy Tám cho biết, cơ quan hải quan tiếp tục ưu tiên cho việc nhập khẩu hàng hóa phòng chống dịch Covid-19, trong đó tập trung chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), sân bay Nội Bài (Hà Nội) tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan nhanh các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm,… do các tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam và ngược lại hoặc do các DN Việt Nam nhập khẩu để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, cơ quan hải quan có biện pháp linh hoạt tạo điều kiện cho DN nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương chấp nhận phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chữ ký điện tử của nhà sản xuất khi thực hiện thủ tục hải quan; cho phép DN thông quan hàng hóa trước, thực hiện thủ tục nộp thuế sau, trên cơ sở đề nghị của bộ quản lý chuyên ngành.

Đầu tháng 8/2021, căn cứ đề nghị của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đồng ý giải phóng đối với lô hàng 3 triệu bộ kit test xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 do Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư Thủ Đô nhập khẩu, chưa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Để tháo gỡ vướng mắc cho DN nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố để thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị y tế là 5% theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan quan tâm vận hành có hiệu quả Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu từ cấp Tổng cục, cục hải quan đến cấp chi cục làm việc 24/7 đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hoá, đặc biệt là hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 như: vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc- xin, sinh phẩm xét nghiệm…

Ngọc Linh