Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.
Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
Quang cảnh hội nghị.