Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh cụm liên trường TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng và giáo viên, học sinh cụm liên trường TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính với giáo viên, học sinh cụm liên trường TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng cùng giáo viên, học sinh cụm liên trường TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai
Thủ tướng cùng giáo viên, học sinh cụm liên trường TP. Lào Cai.
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cơ sở vật chất cụm liên trường học TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe học sinh giới thiệu về cơ sở vật chất cụm liên trường học TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên, chúc mừng giáo viên, học sinh cụm liên trường học TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho giáo viên, học sinh cụm liên trường học TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh cụm liên trường TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên, học sinh cụm liên trường TP. Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và việc tại tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai.