Những năm qua, TP Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp. Hai bên luôn nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực, quán triệt sâu sắc, thực hiện phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Hội đàm Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) về liên thông đường sắt Việt - Trung

Hai bên cùng hội đàm, trao đổi về việc kết nối tuyến đường sắt Việt - Trung qua địa bàn Móng Cái - Đông Hưng. Ảnh: Hải Ninh

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về vấn đề kết nối liên thông đường sắt Việt - Trung (TP Móng Cái - Đông Hưng). Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có định hướng tuyến đường sắt (đường sắt cao tốc và đường sắt hàng hóa) và quỹ đất hạ tầng kỹ thuật xây dựng ga đường sắt tại phường Hải Yên (TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Thành phố Móng Cái đã đề nghị thành phố Đông Hưng rà soát, thống nhất đồng thời báo cáo cấp thẩm quyền từng bước mở cửa khẩu kết nối liên thông đường sắt quốc gia Việt Nam - Trung Quốc tại vị trí theo định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Ninh, quy hoạch chung KKT cửa khẩu Móng Cái đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Qua đó nhằm sớm đạt được nhận thức chung và đẩy nhanh tiến độ triển khai việc kết nối tuyến đường sắt với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Liên quan đến nội dung xây dựng cầu Bắc Luân III góp phần thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, phát triển hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của hai nước Việt Nam - Trung Quốc và hai địa phương Móng Cái - Đông Hưng, lãnh đạo hai địa phương thống nhất báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền hai nước đẩy nhanh hợp tác xây dựng dự án này.

Hai bên cũng thống nhất quan điểm về vấn đề liên quan đến cơ chế đảm bảo hoạt động hợp tác lao động qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Trong đó tăng cường bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân hai địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.