trong lua

Nhiều chính sách hỗ trợ người nông dân được thực hiện. Ảnh: ĐT

Bộ Tài chính vừa quyết định cấp bổ sung gần 225,8 tỷ đồng hỗ trợ cho 9 địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2013 theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP.

Tổng diện tích đất trồng lúa được ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách tại 9 địa phương trong năm 2013 là gần 573.000 ha, tương ứng với số kinh phí hỗ trợ là 454,8 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ cho người sản xuất lúa hơn 223,9 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ cho địa phương là hơn 229 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các địa phương như sau: hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn là 1,769 tỷ đồng, tỉnh Ninh Bình là 16,998 tỷ đồng, tỉnh Phú Yên là 12,107 tỷ đồng, tỉnh Ninh Thuận là 7,029 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk là 19,732 tỷ đồng, tỉnh Long An là 122,768 tỷ đồng, tỉnh Bến Tre là 9,543 tỷ đồng, tỉnh Hà Giang là 8,204 tỷ đồng và tĩnh Hà Tĩnh là 27,654 tỷ đồng.

Theo VGP