lua1

Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ cho NSĐP xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp thay vì hỗ trợ trực tiếp cho hộ trồng lúa. Ảnh: V.Luyện

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 290/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

Theo đó, đối với việc hỗ trợ trồng lúa theo Nghị định số 42 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNN và các cơ quan liên quan tiếp thu kiến nghị của tỉnh (về việc không hỗ trợ trực tiếp cho hộ trồng lúa cho xã để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả), nghiên cứu, đề xuất xử lý chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Qua trao đổi với các địa phương khi xây dựng dự toán NSNN năm 2014, do quy mô diện tích đất trồng lúa của các hộ gia đình, cá nhân không lớn, nhất là ở các tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên nên mức hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa theo quy định tại Nghị định số 42 (500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm đối với đất lúa khác), có nơi chỉ được vài chục ngàn đồng cho mỗi hộ.

Vì vậy, có một số địa phương (trong đó có tỉnh Long An) đề xuất không hỗ trợ trực tiếp cho các hộ trồng lúa mà sử dụng số kinh phí hỗ trợ này để hỗ trợ cho ngân sách địa phương ( NSĐP) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn.

Nghị định số 42 do Bộ NN&PTNN chủ trì trình Chính phủ ban hành. Ngày 14/8/2013, Bộ NN&PTNN có văn bản báo cáo tình hình thực hiện Nghị định này; trong đó, Bộ NN&PTNN đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNN chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, Bộ Tài chính xây dựng bản dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét không hỗ trợ trực tiếp cho các hộ trồng lúa mà sử dụng số kinh phí này để hỗ trợ cho NSĐP đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNN tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vũ Luyện