Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 309.916 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng, với thời hạn hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/10/2023.

Hỗ trợ gạo dự trữ nhà nước đợt 4 năm 2023 cho công tác bảo vệ rừng tại huyện Mường Lát

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa sẵn sàng hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ rừng tại huyện Mường Lát. Ảnh: Đức Minh

Trong Quyết định số 398, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, gồm: có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Cục DTNN khu vực để tổ chức thực hiện việc giao nhận; Tổ chức, xuất kho, vận chuyển, giao, nhận gạo hỗ trợ địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp nêu trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Cùng ngày, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng ban hành Công văn số 1395/TCDT-QLHDT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát triển khai tiếp nhận gạo; đồng thời phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ các người dân theo quy định tại các quyết định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính.