Tại Công văn số 1781/SNN-KH, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, đề nghị hỗ trợ nguồn vốn biến đổi khí hậu để thực hiện 2 dự án: Xử lý tổng thể kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng khu vực phường Chương Dương (Hoàn Kiếm), các phường Bạch Đằng, Thanh Lương (Hai Bà Trưng) và dự án lát mái kè bờ hữu sông Đuống, phường Ngọc Thuỵ, bờ tả sông Hồng, phường Ngọc Lâm (Long Biên) nhằm mục tiêu chống xói lở, đảm bảo ổn định bờ sông, an toàn đê điều, phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân.

Cụ thể, xử lý tổng thể kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng khu vực phường Chương Dương (Hoàn Kiếm), các phường Bạch Đằng, Thanh Lương (Hai Bà Trưng) có tổng mức đầu tư 258,3 tỷ đồng; dự án lát mái kè bờ hữu sông Đuống, phường Ngọc Thuỵ, bờ tả sông Hồng, phường Ngọc Lâm (Long Biên) có mức đầu tư 161,8 tỷ đồng.

Công văn nêu rõ, hai dự án trên đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt, nguồn vốn chuẩn bị đầu tư đã được thành phố bố trí. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách thành phố đang phải tập trung để xử lý nợ xây dựng cơ bản, còn nhiều dự án thiếu vốn thanh toán, đặc biệt là các công trình xử lý sạt lở đê điều, sạt lở bờ sông, công trình phòng chống lụt bão nên nguồn vốn thực hiện của hai dự án này chưa được bố trí vốn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị UBND thành phố Hà Nội có văn bản trình Thủ trướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương hỗ trợ vốn để thực hiện dự án từ nguồn vốn biến đổi khí hậu./.

H.C