Ký hợp đồng gói thầu số 5 thi công xây dựng đoạn từ km717 + 100 – km724 + 564 thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.

Ban QLDA 6 đã ký hợp đồng gói thầu số 9 thi công xây dựng đoạn từ km641 + 000 – km649 + 700 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng được Bộ GTVT chỉ định thầu, với tổng giá trị hợp đồng là 188 tỷ đồng, được thực hiện trong 18 tháng.

Bên cạnh đó, Ban QLDA 6 đã ký hợp đồng gói thầu số 5 thi công xây dựng đoạn từ km717 + 100 – km724 + 564 thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, liên danh giữa Tổng công ty Xây dựng số 1 và Công ty CP HUD4 được Bộ GTVT chỉ định thầu, với tổng giá trị hợp đồng 154 tỷ đồng, được thực hiện trong 20 tháng.

Tại Lễ ký hợp đồng, Tổng giám đốc Ban QLDA 6 Lê Xuân Sinh đã yêu cầu, các nhà thầu thực hiện đầy đủ yêu cầu trong hợp đồng, huy động tối đa máy móc, nhân lực để triển khai dự án một cách hiệu quả, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao, đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Tin và ảnh: Trí Dũng