Bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đến hết quý 4/2015, cả nước có 10.287,6 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm 18,8% lực lượng lao động (LLLĐ) cả nước, tăng 221 nghìn người so với cuối quý 3/2015 và tăng 1.067,8 nghìn người (11,6%) so với cuối năm 2014.

Thu quỹ BHTN năm 2015 là 9.470,3 tỷ đồng, nợ BHTN năm 2015 là 315 tỷ đồng, bằng 3,06 tổng số phải thu. Chi quỹ BHTN là 4.800 tỷ đồng, trong đó chi trợ cấp thất nghiệp hàng tháng ước tính 4.506 tỷ đồng, chiếm 93,9% tổng chi.

So với năm 2014, thu quỹ BHTN giảm 2.525,3 tỷ đồng do quy định mới của Luật việc làm (từ năm 2015 Ngân sách Nhà nước không hỗ trợ 1% quỹ BHTN). Nợ BHTN giảm 228 tỷ đồng, chi quỹ BHTN giảm 20 tỷ đồng.

Trong quý 4/2015, cả nước có 118.999 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 36.403 người (23,4%) so với quý 3/2015 và giảm 2.737 người (2,2%) so với cùng kỳ năm 2014 do giảm tỷ lệ thất nghiệp trong cùng thời kỳ.

Trong quý 4/2015, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 128.484 người, giảm 37.494 người so với quý 3/2015 song lại tăng 1.021 người so với cùng kỳ năm 2014. Lao động nữ có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng chiếm 57,3% , lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi vẫn duy trì ở mức độ cao (nam 66,0%, nữ 64,8%), cho thấy tình trạng dễ bị tổn thương của nhóm lao động này trước biến động thị trường lao động.

Trong quý 4/2015 số người được giới thiệu việc làm là 29.150 người, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2014. Số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề là 5.869 người (bằng 4,6% so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp), giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Cũng theo quy định của Luật Việc làm 2013, người lao động đã đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng nếu chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng theo quy định của pháp luật nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề.

Số người chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề trong quý 4/2015 là 339 người, bằng 5,8% so với tổng số người thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề./.

Mai Đan