HoREA kiến nghị thí điểm áp dụng phương pháp mới về tính tiền sử dụng đất
HoREA nhận định, việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ giúp thị trường bất động sản minh bạch hơn. Ảnh: Kỳ Phương

Theo HoREA, quy định việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án nhà ở thương mại theo 4 phương pháp định giá đất, mà chủ yếu là theo phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể theo nguyên tắc việc định giá đất phải bảo đảm phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, thông qua 2 bước là bước định giá đất và bước thẩm định giá đất có một số bất cập.

Cụ thể, bước định giá đất được Sở Tài nguyên và Môi trường đấu thầu thuê đơn vị tư vấn định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, nhưng hiện nay, nhiều đơn vị tư vấn định giá đất từ chối không tham gia định giá đất do sợ rủi ro.

Đối với bước thẩm định giá đất được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh (do chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng) thẩm định giá đất để UBND cấp tỉnh ban hành quyết định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án.

HoREA cho rằng, cách làm này có thể gây ra rủi ro pháp lý cho người liên quan mà vẫn không đạt được kết quả tin cậy trong tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Ngoài ra quy trình 2 bước mất khoảng trên dưới 3 năm hoặc lâu hơn, làm mất cơ hội đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời, tiền sử dụng đất hiện nay vừa cũng là gánh nặng cho người mua nhà, bởi chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất thường chiếm khoảng trên dưới 10% giá nhà chung cư, chiếm khoảng 30% giá nhà phố và chiếm khoảng trên dưới 50% giá nhà biệt thự.

HoREA cho hay, đề xuất này đã công thức hóa và định lượng được việc tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các dự án nhà ở thương mại, dễ hiểu, dễ làm, không gây rủi ro cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ vì không định tính như trước đây.

“Hơn nữa giúp cho thị trường bất động sản minh bạch hơn, giúp cho cả cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cả cá nhân, hộ gia đình (khi tính tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở ngoài hạn mức) đều có thể tiên lượng được tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước, biết rõ chi phí tiền sử dụng đất, không còn là ẩn số” - HoREA nhận định.