Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 167.810 tấn, doanh thu ước đạt 4.701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 320 tỷ đồng, lần lượt đạt 94%, 166% và 147% so với cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 31/8/2021), sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 2.051.439 tấn, doanh thu HSG ước đạt 42.551 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 3.994 tỷ đồng.

Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 114% kế hoạch sản lượng, 129% kế hoạch doanh thu và 266% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020-2021.

Thời điểm đầu năm tài chính, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020 – 2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

HSG hiện cũng đang có kế hoạch mở mới và nâng cấp các cửa hàng hiện có thành Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home; hợp tác với các nhà cung cấp phát triển sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cơ bản và vật liệu xây dựng hoàn thiện.

Công ty này đặt ra mục tiêu 3 năm đến 5 năm tới sẽ nâng số lượng Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home lên 1.200 siêu thị trên toàn quốc. Trong mục tiêu giai đoạn này, công ty đặt tham vọng sản lượng 3 triệu tấn, doanh thu 3 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng./.

Chí Tín