Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao trên 12 nghìn tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hưng Yên, hiện tỷ lệ giải ngân của tỉnh còn thấp so với kế hoạch vốn được giao. Theo đó, tính đến hết tháng 9 vừa qua, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 6 nghìn tỷ đồng, đạt 50,4% so với kế hoạch được giao.

Hưng Yên: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp so với kế hoạch được giao
Công chức KBNN Hưng Yên đang rà soát các dữ liệu thanh toán vốn. Ảnh: H.T

Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 2,4 nghìn tỷ đồng; nguồn vốn cấp huyện quản lý đã giải ngân 975 tỷ đồng; nguồn vốn cấp xã quản lý đã giải ngân hơn 1,5 nghìn tỷ đồng…

Khó khăn của tỉnh Hưng Yên đang gặp phải trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư vẫn chủ yếu nằm ở khâu giải phóng mặt bằng dự án. Bên cạnh đó, tiến độ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; trình thẩm định, quyết định đầu tư dự án còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; giá vật tư xây dựng vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung còn hạn chế…

Tính đến hết tháng 9/2023, tỉnh Hưng Yên mới giải ngân được hơn 6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 50,4% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Do đó, để bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đang yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án cấp tỉnh tập trung toàn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai, kết thúc dự án, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xử lý thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng...

Đồng thời, để tránh việc bị thu hồi vốn khi không giải ngân hết, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, thành phố thực hiện quyết liệt các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Những dự án đã triển khai trong thời gian dài mà không bảo đảm tiến độ thực hiện phải chuyển vốn sang các dự án khác. Các chủ đầu tư dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng.

Tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án; rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm…

Về phía Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên, để góp phần hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng giao dịch, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động của kho bạc.

Cùng với đó, KBNN Hưng Yên sẽ chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 của từng dự án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban, ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu để có các biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong những tháng còn lại của năm.