Phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước có tổng khối lượng huy động đạt 3.000 tỷ đồng, với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 7.017 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,38-8,6%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,48%/năm, cao hơn 0,38%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.520 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,48-8,6%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,5%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/12/2013).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 138.394,57 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

D.T