Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện ước đạt gần 42 tỷ đồng, trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đã hoàn thành như: thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,9 tỷ đồng, vượt 12%; thu tiền sử dụng đất đạt 15,9 tỷ đồng, vượt 59%; thu ngân sách xã đạt 2,3 tỷ đồng, vượt 51%...

Bên cạnh đó, một số khoản thu tuy chưa vượt dự toán nhưng cũng đạt kết quả khá như: thu trước bạ đạt 5,6 tỷ đồng, bằng 78% dự toán; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; phí và lệ phí các loại...

Để có kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Tứ Kỳ đã xây dựng kế hoạch thu sát thực tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế; tập trung khai thác nguồn thu thuế vãng lai, như: xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xây dựng, vận tải...

Nhật Nam