Được biết, hỗ trợ kỹ thuật của IFC dành cho M7 là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính vi mô và phát triển mạng lưới nhằm thúc đẩy các thông lệ tài chính ưu việt, bền vững và có trách nhiệm trong ngành.

Một trong những ưu tiên của IFC tại Việt Nam là song hành với chính phủ và ngành tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho các DN và tăng cường phổ cập dịch vụ tài chính thông qua tài chính vi mô để thêm nhiều người có thể hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế của đất nước.

Bà Rachel Freeman, Giám đốc Chương trình Tư vấn Tiếp cận Tài chính Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nhận định: "Đây là thời điểm thích hợp cho IFC giúp đỡ các tổ chức tài chính vi mô địa phương phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với M7 sẽ không chỉ giúp nâng cao năng lực của họ, mà còn tạo ra một hiệu ứng trên thị trường, chứng minh rằng dịch vụ tài chính vi mô hợp lý và bền vững có thể phát triển ở Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp vi mô ở cả thành thị và nông thôn".

Tính đến tháng 2/2014, M7 đang có dư nợ cho vay khoảng 4,7 triệu USD với gần 14.000 khoản vay dành cho các khách hàng là các cá nhân và doanh nghiệp vi mô tại hai tỉnh Sơn La và Quảng Ninh. Hợp tác với IFC sẽ giúp mở rộng dịch vụ của M7 tới nhiều doanh nghiệp vi mô khác./.

H.C