13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đợt 2
13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đợt 2
13 nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đợt 2

Hanoimoi.com.vn