499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương
499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương

TTXVN