An sinh xã hội được đảm bảo trong thời gian giãn cách
An sinh xã hội được đảm bảo trong thời gian giãn cách
An sinh xã hội được đảm bảo trong thời gian giãn cách

TTXVN