Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8/2021
Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8/2021
Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 23/8/2021

TTXVN