Hơn 130 tình nguyện viên đã tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin COVIVAC
Hơn 130 tình nguyện viên đã tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin COVIVAC

TTXVN